Home / Nieuws / De gemeenten van de toekomst

 

Hoe zal een gemeente er in 2025 uit zien? Hebben we dan nog maar 200 gemeenten of zijn we weer bij 600? Voert de gemeente meer taken uit dan nu, omdat er geen provincies meer zijn of minder omdat er meer provincie gevormd zijn? Krijgen we nog wel genoeg mensen bijeen die lid willen worden van een Gemeenteraad? Of die wethouder willen worden? Communiceert de gemeente via de computer met haar burgers of hebben we nog steeds loketten?
Heel wat vragen waarop sommigen een antwoord hebben, waarvoor anderen angst hebben en waar weer anderen zelfs niet over nadenken. Toch zullen we langzaam moeten beginnen om naar oplossingen, naar antwoorden te zoeken willen we voorkomen dat zaken ineens weer drastisch moeten worden omgegooid.

Politiek
De geijkte weg voor dit soort discussies is de politiek. Helaas wenden meer en meer mensen zich af van de politiek. Daar is ook de politiek zelf schuld aan. Men neemt de burger en hun belangengroepen te weinig serieus. Dat geldt ook voor processen als clientenparticipatie. Daar moet verandering in komen.
Een andere basisvraag is hoe we jongeren kunnen betrekken bij het politieke proces, bij de vormgeving van hun toekomst? Welke rol kan het onderwijs spelen en waar zullen andere wegen geplaveid moeten worden?
Feit is dat zolang de burger met argwaan naar de gemeente kijkt of met enige schroom bij haar binnen treedt en geen uitnodigende hand ziet of kan zien dat de belangrijke plek die de gemeente inneemt niet gezien zal worden. Hier is nog veel te winnen, mits men niet blijft volharden in de uitgesleten paden, maar open kan staan voor anders denkenden en ander processen. De toekomst vraagt om die samenwerking tussen overheid en burger, tussen politiek en burger.

 

Traditioneel gemeenteloket

Traditioneel gemeenteloket