Home / Nieuws / De gemeentelijke politiek

 

De gemeente wordt bestuurd door de Gemeenteraad. Dit bestuur wordt een keer per vier jaar gekozen door de burgers. Zij bepalen bij de Gemeenteraadsverkiezingen wie de komende vier jaar de gemeente kan en mag besturen.
De Gemeenteraad is niet het dagelijkse bestuur van de gemeente. Die taak ligt bij het College van Burgemeester & Wethouders, het College van B&W. Na de verkiezingen stellen de gekozen partijen een coalitie samen. Die coalitie neemt de verantwoordelijkheid voor het bestuur van de gemeente op zich. Ze wordt daarbij door de oppositie op de vingers gekeken en uiteraard zal de oppositie zich roeren als men iets doet dat volgens hen niet goed is voor de gemeente of voor de burgers.

Het College van B&W
Het dagelijkse bestuur van de gemeente ligt dus in de handen van de Burgemeester en Wethouders. De burgemeester is niet alleen de voorzitter van het College en van de Gemeenteraad, maar is bijvoorbeeld ook belast met taken als het toezicht op de politie en het aansturen van een team bij rampen. Een burgemeester wordt echter niet gekozen, maar benoemd. De reden is dat hij of zij zo onafhankelijk is en blijft.
Als er een vacature is dan kunnen mensen daarop solliciteren. Inmiddels benoemd de Gemeenteraad een zogenaamde vertrouwenscommissie en stelt vast aan welke eisen de ideale burgemeester zou moeten voldoen. De commissie voert de gesprekken met de kandidaten en doet daarna een voordracht van twee personen aan de Gemeenteraad. Deze neemt de voordracht normaal gesproken over en stuurt hem door naar de minister van Binnenlandse Zaken. Ook die zal normaliter de voordracht zoals dat heet volgen en benoemt de eerste op de lijst als nieuwe burgemeester. Nadat de koningin dat besluit heeft ondertekend wordt de persoon in kwestie benoemd als nieuwe burgemeester voor de duur van 6 jaar.

Wethouders
De wethouders hoeven niet, zoals dat vroeger het geval was, gekozen leden van de Gemeenteraad te zijn. Het mag wel, maar de meeste wethouders zijn mensen die of voor die post zijn gevraagd of er op hebben gesolliciteerd. Dat noemt men het duale stelsel. De bedoeling is dat er minder binding is tussen de coalitiepartijen en de wethouders, waardoor er meer ruimte is voor aanpassing van voorstellen van B&W en voor discussie. Dat er dus beter en opener kan worden bestuurd.

bestuur gemeente