Home / Nieuws / De gemeente als afvalbeheerder

 

Laten we starten vanaf het begin van het nieuwe jaar. De gemeente verspreidt onder de aanwezige gezinnen afval kalenders, waarop de dagen staan aangegeven waarop welk afval zal worden opgehaald en waarop staat welk afval niet via de container maar op een andere wijze kan worden aangeboden.
Ieder gezin heeft een aantal containers of soms ook zakken van verschillende kleur om het afval te kunnen scheiden. De bekende grijze container voor het zogenaamde restafval. De blauwe voor het papier, de groene voor tuinafval, fruit en groente. Soms een zak voor het verzamelen en aanbieden van plastic en soms een extra container voor chemisch afval.

Glas- en andere bakken
Verder heeft iedere wijk een paar glasbakken en papierbakken. Kennen sommige gemeenten de plasticafvalcontainer, die vaak oranje van kleur is en heeft iedere gemeente minimaal een milieupark, waar men chemisch afval, grof vuil, kapotte – of verouderde apparaten, groter tuinafval en oude meubels naar toe kan brengen.
Doordat we dat alles goed scheiden sparen we het milieu en ontstaan er nieuwe producten uit de oude. Het proces van recyclen, waardoor er ook weer arbeidsplaatsen ontstaan.

image-3627437